W maju oraz w czerwcu w blisko 50 nadleśnictwach w Polsce agencja El Padre przygotowała i zrealizowała ogólnopolski turniej gry planszowej „Żywioły lasu”.

Do rozgrywek regionalnych zgłosiło się 296 czteroosobowych drużyn (blisko 1200 dzieci w wieku 10-16 lat), które nie tylko ze sobą rywalizowały, ale przede wszystkim poszerzały swoją wiedzę dotyczącą adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Agencja była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów graficznych i promocyjnych wydarzenia oraz budowę strony internetowej www.zywiolylasu.com.pl, na której można było dokonać rejestracji drużyn i zapoznać się z informacjami dotyczącymi gry planszowej, a także rozgrywek. Agencja kompleksowo zrealizowała projekt w tym m.in. promocję turnieju w szkołach, gimnazjach, technikach i liceach, rekrutację drużyn, wysyłkę gier planszowych do uczestników, kontakt z opiekunami drużyn, współpracę z nadleśnictwami biorącymi udział w projekcie, rekrutację i zapewnienie sędziów, transport, logistykę, przeprowadzenie rozgrywek regionalnych oraz finału w Warszawie. W fazie turniejów regionalnych, dla zwycięskich drużyn przygotowano nagrody w postaci publikacji „Leśny survival”, a na wszystkich uczestników czekały dyplomy potwierdzające udział w turnieju.

W połowie czerwca 2019 r. osiem najlepszych drużyn spotkało się w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, by podczas finału rywalizować o wartościowe nagrody dla drużyn oraz szkół, które reprezentowały.

Zleceniodawcą przygotowania i organizacji turnieju, było Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które jest jednostką Lasów Państwowych. Celem tego ogólnopolskiego wydarzenia promocyjnego, organizowanego w formie rozgrywek w edukacyjną grę planszową „Żywioły lasu”, było upowszechnianie wiedzy na temat realizowanych przez PGL LP projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ich znaczenia dla środowiska i społeczeństwa:

a.) „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
– mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”;
b.) „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
– mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”;
c.) „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
– zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

Agencja została wybrana do realizacji projektu w przetargu publicznym, złożona przez nią oferta była najtańsza.