Scenografia malowana światłem? Oczywiście, że się da!
Podczas spotkania Volkswagen Financial Services Polska w Łodzi cała scenografia opierała się na projekcji multimedialnej, która żyła wraz z kolejnymi etapami wydarzenia. Uzupełnieniem było tło malowane za pomocą oświetlenia architektonicznego na ścianach.
Wyjątkowa oprawa wizualna tworząca efekt inercji i budująca zaangażowanie uczestników.