W styczniu 2019 r. dobiegła końca moja kadencja w Zarządzie Klubu Agencji Eventowych.

Najpierw 2 lata pracowałem jako Członek Zarządu, a ostatnie dwa lata jako Prezes Zarządu KAE. Szczególnie ostatnie dwa lata były okresem wytężonej pracy. Udało się stworzyć dla klubu program strażowy, zaczęliśmy aktywną współpracę z uczelniami wyższymi, ukończyliśmy pracę nad Białą Księgą Komunikacji Marketingowej, kontynuowaliśmy współpracę z mediami branżowymi współtworząc raporty dotyczące rynku eventowego, wspieraliśmy konkursy i imprezy branżowe, braliśmy aktywny udział w konferencjach i kongresach branżowych, organizowaliśmy lub angażowaliśmy się w dyskusje związane z wejściem w życie RODO oraz Ustawy o Usługach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych, kontynuowaliśmy realizację flagowych projektów KAE – tj. spotkań w formule Okrągłego Stołu oraz Business Mixerów KAE.

Projektów i aktywności klubu było znacznie więcej, a pracy było naprawdę dużo. Dlatego po 4 latach intensywnej pracy społecznej dla dobra branży postanowiłem nie kandydować w kolejnych wyborach. Cieszę się, że znaleźli się chętni, żeby poświęcić swój czas na pracę pro bono i działać w zarządzie klubu.

Moja refleksja w tym zakresie jest szersza.

Po zmianie ustrojowej skupiliśmy się na tworzeniu gospodarki, budowaniu kraju, rozwoju osobistym, ale zapomnieliśmy o budowaniu więzi społecznych, a idee solidarności gdzieś się rozmyły po drodze. Zaczęły powstawać zamknięte osiedla, Ludzie skupili się na sobie.

Gdzieś tam po drodze zatraciliśmy też chęć zrobienia czegoś dla dobra innych. Ciężko przekonać kogoś, żeby zaangażował się społecznie do pracy na rzecz branży. Takie zaangażowanie trudno przełożyć na biznes. Oczywiście generalizuje – są osoby, które się angażują, chcą coś zmienić dla dobra całej branży – chwała im za to. Jednak tych osób moim zdaniem jest wciąż za mało.

Zachęcam Was wszystkich do większej aktywności branżowej, angażowania się różne projekty, które promują naszą branżę, pokazują jej pozytywny wpływ na gospodarkę, poprawiają funkcjonowanie rynku i komfort pracy. Dziękuję tym którzy działają w branży i przez wiele lat wspierają jej rozwój. Na łamach prasy dziękuję również tym, którzy współpracowali ze mną w ramach dwóch zarządów Klubu Agencji Eventowych.

Sebastian Oprządek  

sebastian.oprzadek@elpadre.pl