Trwa odmrażanie.

Organizowane są koncerty, spektakle, działają kina i teatry. Zgodnie z przewidywaniami eventy BTC szybciej wracają do nowej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o eventy tradycyjne BTB to odmrażanie ma znacznie wolniejszy przebieg. Kluczem do przyspieszenia w tym zakresie są masowe szczepienia (w tym dodatkowe szczepienia w zakładach pracy), jasne i sprawiedliwe przepisy (takie same wytyczne dotyczące ilości osób w przeliczeniu na m2 zarówno dla organizowanych wesel jak również dla konferencji czy targów) oraz powrót pracowników do biur.

Od końca maja szkoły wróciły do nauczania stacjonarnego. Do biur zaczynają również wracać pracownicy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której firmy organizują offline spotkania biznesowe a jednocześnie same w tym czasie działają w trybie pracy zdalnej. Dlatego ten aspekt powrotu pracowników do biur jest szczególnie ważny.

W Polsce tzw. prace biurowe wykonuje ok. 20% zatrudnionych.

Pozostałe ok. 80 % pracujących osób ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu nie może pracować zdalnie. Jednak osoby podejmujące decyzję dotyczące organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, eventów, konferencji to osoby pracujące w biurze. Badania pracowników biurowych pokazują, że w większości chcą oni wrócić do pracy w biurze w trybie pracy hybrydowej (2-3 dni to praca zdalna, pozostałe 2-3 dni to praca biurowa). Postawieni przed wyborem: tylko praca biurowa lub tylko home office zdecydowana większość wybrałaby pracę biurową.

Co ciekawe, dużo większy odsetek młodych pracowników chce szybszego powrotu do biur doceniając bardzo ważny aspekt społeczny oraz szybsze tempo nabywania wiedzy i umiejętności dzięki stacjonarnej pracy w zespole.

Warto również zwrócić uwagę na inny fakt.

Kiedy wybuchła pandemia pracownicy byli zintegrowani, znali się, więc przejście z dnia na dzień w tryb pracy zdalnej było możliwe i nie miało większego wpływu na efektywność. W tej chwili po kilkunastu miesiącach pandemii sytuacja wygląda inaczej – pracownicy nie są zintegrowani, pojawili się nowi pracownicy, nie znamy się już tak dobrze, a przez to spada efektywność i jakość wykonywanej pracy.

Jako branża powinniśmy dawać dobry przykład w tym zakresie i wrócić do pracy w biurze. Należymy do tzw. przemysłu kreatywnego, gdzie wymiana myśli, koncepcji podczas spotkań na żywo daje dużo lepsze efekty niż podczas spotkań na jakiejkolwiek platformie komunikacyjnej. Powrót do pracy stacjonarnej w biurze wydaje się więc kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na przyspieszenie powrotu offlinowych eventów BTB. Jeżeli firmy nie wrócą do biur to trudno oczekiwać, że będą zlecać realizację spotkań na żywo. Wykonajmy ten pierwszy krok, wróćmy do pracy w trybie stacjonarnym lub hybrydowym. Przekonujmy do tego pracowników, klientów, podwykonawców.                    

Sebastian Oprządek  

sebastian.oprzadek@elpadre.pl