W grudniu 2021 roku mieliśmy przyjemność realizować Światowe Forum Internetu, które odbywało się w MCK w Katowicach. Skala wydarzenia jak również prowadzenie równolegle innych projektów skłoniły do współpracy konkurujące ze sobą do tej pory agencje. Był to największy w naszej historii projekt stworzony i wyprodukowany w ramach konsorcjum. Konsorcjanci odpowiadają solidarnie wobec zleceniodawcy za swoje działania, dlatego od początku współpracy członkowie konsorcjum musieli mieć do siebie pełne zaufanie.

Zaczęliśmy od stworzenia jednego zespołu produkcyjnego, który miał przejrzystą strukturę oraz jasno określony podział zadań i obszarów kompetencji za które odpowiadali poszczególni członkowie zespołu. Działania były koordynowane przez doświadczonego kierownika projektu oraz jego zastępcę. Jedną z kluczowych decyzji podjętych podczas produkcji wydarzenia była współpraca z partnerami i dostawcami, którzy mieli doświadczenie w realizacji projektów dla międzynarodowych organizacji o światowym zasięgu.

Dzięki temu mieliśmy znacznie większą gwarancję, że nie będzie problemów technicznych związanych z realizacją skomplikowanego, hybrydowego projektu, transmitowanego na cały świat, tłumaczonego na wszystkie oficjalne języki ONZ. Pewnie każda z agencji byłaby w stanie zrealizować ten projekt samodzielnie, jednak wtedy miałoby to negatywny wpływ na wysoką jakość realizowanych projektów dla stałych klientów.

Na wysokości zadania stanęli również pracownicy agencji, którzy świetnie odnaleźli się w interdyscyplinarnym zespole produkcyjnym. Sukces realizacji projektu sprawił, że jako konsorcjum mamy także na koncie pierwsze wspólne realizacje zagraniczne. W Polsce jest coraz więcej obiektów, które posiadają odpowiednią przestrzeń i infrastrukturę do realizacji światowych wydarzeń, sukcesywnie rozwija się baza hotelowa, dlatego jako kraj jesteśmy ciekawą destynacją w sercu Europy, do której warto przyjechać.

Zrealizowane z sukcesem Światowe Forum Internetu IGF 2021 na pewno dobrze wypromowało nasz kraj. Miejmy nadzieję, że coraz więcej tego typu światowych konferencji i wydarzeń będzie realizowanych w Polsce.

Sebastian Oprządek  

sebastian.oprzadek@elpadre.pl