19 i 20 października na zlecenie firmy OptiBuy oraz Stowarzyszenia PSML w warszawskim Crowne Plaza Warsaw – The HUB odbyła się VIII edycja konferencji PROCON/POLZAK 2021. Agencja El Padre była partnerem tego wydarzenia i wspierała organizację konferencji.
Hasło przewodnie konferencji NEW PROCUREMENT: PARTNERING TO CREATE VALUE, jak również wszystkie wystąpienia i prelekcje, wpisały się w aktualne trendy rynkowe, promujące nowoczesne podejście do zakupów. Wśród kluczowych prelegentów konferencji znaleźli się Bernard Gracia – Dziekan i Dyrektor Europejskiego Instytutu Zarządzania Zakupami (European Institute of Procurement Management – EIPM), Prof. dr Frank Rozemeijer z Maastricht University oraz Peter Smith, Business Author, Managing Director Procurement Excellence Ltd. Gośćmi specjalnymi byli Prof. dr hab. Piotr Zielonka oraz Janina Bąk. Podczas konferencji wręczono również nagrody w konkursie „Lider Zakupów 2021”.
Agencja El Padre była partnerem tego wydarzenia oraz odpowiadała za realizację konferencji w zakresie reżyserii i produkcji, scenografii, oprawy graficznej i wizualnej, multimediów, nagłośnienia, aranżacji przestrzeni, tłumaczeń, koordynacji stworzenia aplikacji konferencyjnej, jak również przeprowadzenia transmisji. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej – na żywo w konferencji wzięło udział ponad 200 osób, pozostali uczestnicy mieli dostęp online.