Prawie 3000 osób miesięcznie zgłasza do PGE incydenty nieuczciwych praktyk przy sprzedaży prądu przez niektórych pośredników. Oszukiwani są przede wszystkim poprzez zachęcanie do podpisania niekorzystnej umowy bez przeczytania jej. Postanowiliśmy uświadomić mieszkańców wybranych miast jak istotne jest czytanie dokumentów przed ich podpisaniem. Dlatego zorganizowaliśmy prosty konkurs. Aby wygrać w nim nagrody należało podpisać dwustronicowy regulamin. 42% uczestników podpisało go bez czytania. Za karę mieli do wykonania różne zadania, na które wyrazili zgodę podpisując regulamin, np. 10 przysiadów, jaskółka, taniec z nieznajomym, itp. Dopiero po wykonaniu tych czynności mogli otrzymać nagrodę, do której dołączaliśmy ulotkę  informującą o nieuczciwych sprzedawcach prądu.